Mariagerfjord Kunstrute

Medlemskab af Mariagerjord-kunstrute:

Som medlem kan optages personer og foreninger, der er udøvende inden for kreativitet, kunst og kunsthåndværk, samt personer, foreninger og virksomheder, der enten formidler eller arbejder på at fremme, og/eller drive handel med kreativitet, kunst og kunsthåndværk i og omkring Mariagerfjord Kommune.

En person, forening eller virksomhed, der ønsker optagelse i foreningen, fremsender anmodning om optagelse til bestyrelsen. Udmeldelse kan ske ved kontingentperiodens udløb som følger kalenderåret.

Prisen er 600,- om året.

Et medlemskab af Mariagerfjord Kunstrute indebærer optagelse på hjemmeside, medtagelse i kunstruteguide og annoncer i forbindelse med promovering af den årlige kunstruteevent sidste weekend i september. Medlemmerne skal inden, en af bestyrelsen fastsat deadline, indsende opdaterede oplysninger og billeder til brug for ovennævnte annoncering.

Vær med i  det store netværk omkring Mariagerfjord.

Mariagerfjord Kunstrute | Hyltvej 42, Hadsund - Danmark | Tlf.: 24244059