Mariagerfjord Kunstrute

Evaluering

Hermed indkaldes til medlemsmøde tirsdag den 1. november kl. 19-21 i Fjordgalleriet. (Indgang fra P-pladsen ved Hornbechsvej, ved siden af Østjysk Bank).

 Mødet er tænkt som en generel evaluering af dette års aktiviteter:

 Dagsorden:

 1. Brochure 2011-2012.

2. Præsentationsudstilling i Mariagerfjord Frikirke

3. Åbne atelierdøre sidste weekend i september

4. Hjemmeside

5. Evt

 

 Forslag fra styregruppe:

Vi foreslår at droppe præsentationsudstillingen fremover.

 Mød op i Fjordgalleriet og deltag i evalueringen.

Er du forhindret i atkomme, er du velkommen til at sende din mening/forslag via email.

 HUSK at meddele os, hvis du er forhindret i at komme.

 

Referat fra Mariagerfjord Kunstrutes medlemsmøde den 1/1/11.

Der var 13 mødt til mødet.  Afbud fra 6 medlemmer.

På dagsordenen var evaluering af Åbne Atelierdøre m.m. med flg. punkter:

Brochure 2011-2012.
Præsentationsudstilling i Mariagerfjord Frikirke
Åbne atelierdøre sidste weekend i september
Hjemmeside
Evt

 

1.      Brochure 2011-2012.

Brochuren fin, men det skal være lettere at se forskel fra år til år.

2.      Præsentationsudstilling i Mariagerfjord Frikirke

Præsentationsudstillingen blev afholdt i Mariagerfjord Frikirke fredagen før vi holdt åbne døre, fra kl. 11-17. Der var vist ingen, der syntes, det var vellykket.

Organiseringen og planlægningen af ophængningen var for dårlig. Det dur ikke, at man bare kan komme med 2-3 måske flere billeder, og selv bestemme hvor man vil hænge.

Der var kun få besøgende ud over familie, venner og dem der alligevel kom i Frikirken.

Tidspunktet var forkert. Ingen gider/kan tage på udstilling fredag i arbejdstiden. Alle vil hellere hjem for at holde weekend.

At det blev holdt i Frikirken var måske også et problem. Der var måske nogle der ikke kom, netop fordi det var i en kirke.

Det var muligt at udstille i 14 dage, men få benyttede sig af den mulighed. Det var uheldigt, at så mange billeder blev taget ned samme dag.

Fra styregruppen var der lagt op til at præsentationsudstillingen blev afskaffet, da det er et stort arbejde at gennemføre, eller hvis den blev bibeholdt skulle der en nedsættes en udstillingsgruppe der sørgede for præsentationsudstillingen.

Præsentationsudstillingen er med til at samle os som gruppe. Vi mødes og laver noget sammen.

Det blev diskuterret om præsentationsudstillingen kunne laves på en anden måde. F.eks. billeder rundt i butikkerne op til Åbne Atelierdøre. Måske en udstilling flere forskellige steder.

Der blev lavet en afstemning, om præsentationsudstillingen skulle fortsætte og det var der stort flertal for at den skulle.

Udstillingen skal være weekenden før Åbne Ateliedøre, fra kl. 11-16, med fernisering kl. 12

Næste års udstilling skal være i Det Røde Pakhus i Hobro, og vi skal skiftes til at passe udstillingen, så ingen skal være der hele tiden.
Den skal være bedre organiseret.
Der skal være klare regler for hvor meget hver enkelt kan udstille.
Der skal være afsat plads til den enkelte efter et lodtrækningsprincip.

Der blev nedsat et udstillingudvalg, som skal sørge for alt det praktiske omkring udstillingen. Det blev: Elin Sonne, Nina Stetter, Eva Christensen, Laila Coulthard suppleret af Gerda Nyborg.

3.      Åbne atelierdøre sidste weekend i september

Der var kommet flere forslag om at flytte Åbne Atelierdøre. Påske var bl.a. blevet foreslået, bl.a. fordi der rundt i landet er stor tradition for at lave udstillinger der, og gallerier i turistlandet åbner for sæsonen. Men de fleste har i forvejen travlt i påske, både med udstillinger, men også andre arrangementer. Det er det sammme med de andre helligdage i løbet af foråret.

Det blev også foreslået at holde den i august eller først i september. Bl.a. fordi vi i år har vores præsentationsudstilling i Det Røde Pakhus, hvor der måske kan være koldt. Men der var flertal for at det forblev sidste weeekend i september. Hvis vi ønsker at skabe en
tradition, skal det ikke flyttes for meget rundt.

4.      Hjemmeside
 
Flot hjemmeside.

Det skal være muligt at se om det er billeder, glas eller keramik der udstilles.

På forsiden, skal der være et link med en oversigt over alle der holder Åbne Atelierdøre.

5.      Evt

Det var blevet forslået at gallerier skal betale mere, da de har flere udstillere. Men alle får samme plads på hjemmeside og i folderen. Hvis der er nævt flere kunstnere under et galleri har de betalt for det.

Referent: Else Rasmussen

Mariagerfjord Kunstrute | Hyltvej 42, Hadsund - Danmark | Tlf.: 24244059